Libros · Libros en gallego · Sin categoría

“Amor é una palabra coma outra calquera”, Francisco Castro

amor-e-unha-palabra-coma-outra-calquera-francisco-castro-paginas-de-nieve

Título: Amor é unha palabra coma outra calquera

Autor: Francisco Castro

Editorial: Galaxia

Número de páginas: 222

Año de publicación: 2016

La frase: “Practicamente nada do que nos aprenden na escola serve para algo. Quen nos aprende a navegar entre o balbordo e a confusión das emocións, sobre todo cando son tan fortes e inesperadas? Quen nos aprende a sobrevivir entre tanta loucura emocional? / Prácticamente nada de lo que nos enseñan en el colegio sirve para algo. ¿Quién nos enseña a navegar entre el alboroto y la confusión de las emociones, sobre todo cuando son tan fuertes e inesperadas? ¿Quién nos enseña a sobrevivir entre tanta locura emocional?

Sinopse / Sinopsis

Amor é unha palabra coma outra calquera… ou non. Carla, a protagonista desta novela, organiza a vida arredor do amor, do seu amor, do amor co que vive, do amor que soña, do amor que lle falta. O amor aprendido nas películas rosa, nas cancións melódicas, nas novelas cursis. Carla, en definitiva, organiza a vida arredor de seu home, pero, que acontece cando ese centro de gravidade un día colle a porta e marcha?, e que acontece se, ademais, un cadáver aparece dentro da casa para acabar de darlle a volta a todo? Unha novela de amor contra o amor. Porque o amor é unha palabra coma outra calquera. Ou non.

Amor es una palabra como otra cualquiera… o no. Carla, la protagonista de esta novela, organiza la vida alrededor del amor, de su amor, del amor con el que vive, del amor que sueña, del amor que le falta. El amor aprendido en las películas rosa, en las canciones melódicas, en las novelas cursis. Carla, en definitiva, organiza la vida alrededor de su hombre, pero, qué ocurre cuando ese centro de gravedad un día coge la puerta y se marcha? ¿Y qué ocurre si, además, un cadáver aparece dentro de casa para acabar de darle la vuelta a todo? Una novela de amor contra el amor. Porque el amor es una palabra como otra cualquiera. O no.

Crítica (galego)

Carla é unha muller como outra calquera. Ou non. Igual que a palabra amor. Tras quince anos do que ela si consideraba afecto, agarimo, paixón e demais sinónimos, o seu matrimonio rómpese hai un mes. A música é o líquido amniótico no que -non- afoga as súas penas. Con corenta anos, dase de conta de que a súa vida foi unha gran mentira. Un marido infiel, Xabier -o perfecto arquitecto-, fíxolle abrir os seus ollos despois de tanto tempo vivindo cunha venda. Todo o peso da relación recaía sobre os seus ombros. “Don’t carry the world upon your shoulders“, debería murmurarlle cada mañá Paul McCartney desde os vintecinco anos. Dependente total do seu marido, afogou -esta vez si- todos os seus plans coa almofada pola felicidade deste. Era el o que dicía o que, como e cando. Era el o que mandaba e Carla a que calaba. Calaba todo menos o seu amor. “Quérote’s” non correspondidos, por que xa se sabe cando se quere e non fai falta dicilo. El foise. Quizais nunca estivo.

Con todo, a súa vida dá un xiro inesperado cando atopa un cadáver na súa casa tras volver dun paseo a beiras do mar. Un corpo que lle levará a enfrontarse a situacións ata entón descoñecidas para ela. Grazas a súa nova actitude, Carla síntese feliz. Tras a separación, comeza a ser consciente de que dúas persoas poden estar xuntas sen estar constantemente pegadas e sen depender do contrario. Estaba alegre por si mesma, non por ninguén máis. Déixase levar, goza do momento, do día a día. Non importa o que pasou. Non importa o que vaia a pasar. A vida é algo polo que merece a pena loitar, porque nunca se sabe que está a esperar ao virar a esquina. Ou á volta dunha porta, como foi o caso do cadáver. O que non sabe nosa protagonista, é que un móbil pode cambiar todo, como xa o fixo unha vez. Conseguirá continuar coa súa nova filosofía de vida?

Opinión

Pode que esta sexa unha novela de amor e tamén de desamor. Pode que a historia de Carla pareza común e simple, pero encerra algo moito máis profundo. Francisco Castro consegue cunha prosa magnífica meternos de cheo na vida da protagonista, nos seus cambios persoais e emocionais. Con palabras rápidas, que case parecen non deixar respirar ao lector, transmite a agonía dos personaxes. Un narrador que coñece todo o que acontece, que fala co lector e que tamén o fai directamente con Carla. A súa voz da conciencia. O seu Pepito Grilo particular. Algo incríbel. Fantástico, como os ensinos que se atopan tras o relato. Un carpe diem en toda regra que convida a vivir por e para un mesmo, a deixarse levar polo que se sente no presente, a non deixarnos condicionar por nada nin por ninguén. A narración dunha transformación con certos toques cinematográficos e unha liña do tempo que se ve continuamente saltada, sen descanso, sen aviso. Como a vida mesma. É o amor o centro de toda a existencia? Por que non nos ensinan a sentir? Críticas con sentido, con humor, con razón, dunha sociedade próxima. O amor pode ser unha palabra como outra calquera, pero o amor que Francisco Castro plasma polas mulleres na súa obra non. É un libro co que quitarse a venda dos ollos e facer con ela un bonito lazo no pelo.

Reseña (castellano)

Carla es una mujer como otra cualquiera. O no. Igual que la palabra amor. Tras quince años de lo que ella sí consideraba afecto, cariño, pasión y demás sinónimos, su matrimonio se rompe hace un mes. La música es el líquido amniótico en el que -no- ahoga sus penas. Con cuarenta años, se ha dado cuenta de que su vida ha sido una gran mentira. Un marido infiel, Xabier -el perfecto arquitecto-, le ha hecho abrir los ojos después de tanto tiempo viviendo con una venda. Todo el peso de la relación recaía sobre sus hombros. “Don’t carry the world upon your shoulders“, deberían haberle susurrado cada mañana Paul McCartney desde los veinticinco años. Dependiente total de su marido, ahogó – esta vez sí- todos sus planes con la almohada por la felicidad de éste. Era él el que decía el qué, cómo y cuándo. Era él el que mandaba y Carla la que callaba. Callaba todo menos su amor. “Te quiero’s” no correspondidos, por que ya se sabe cuándo se quiere y no hace falta decirlo. Él se ha ido. Tal vez nunca ha estado.

Sin embargo, todo da un giro inesperado cuando encuentra un cadáver en su casa tras volver de un paseo a orillas del mar. Un cuerpo que le llevará a enfrentarse a situaciones hasta entonces desconocidas para ella. Gracias a su nueva actitud, Carla se siente feliz. Tras la separación comienza a ser consciente de que dos personas pueden estar juntas sin estar constantemente pegadas y sin depender del contrario. Estaba alegre por sí misma, no por nadie más. Se deja llevar, disfruta del momento, del día a día. No importa lo que haya pasado. No importa lo que vaya a pasar. La vida es algo por lo que merece la pena luchar, porque nunca se sabe qué está esperándonos a la vuelta de la esquina. O a la vuelta de una puerta, como ha sido el caso del cadáver. Lo que no sabe nuestra protagonista, es que un móvil puede cambiar todo, como ya lo ha hecho una vez. ¿Conseguirá continuar con su nueva filosofía de vida?

Opinión

Puede que esta sea una novela de amor y también de desamor. Puede que la historia de Carla parezca común y simple, pero encierra algo mucho más profundo. Francisco Castro consigue con una prosa magnífica meternos de lleno en la vida de la protagonista, en sus cambios personales y emocionales. Con palabras rápidas, que casi parecen no dejar respirar al lector, transmite la agonía de los personajes. Un narrador que conoce todo lo que ocurre, que habla con el lector y que también lo hace directamente con Carla. Su voz de la conciencia. Su Pepito Grillo particular. Algo increíble. Fantástico, como las enseñanzas que se encuentran tras el relato. Un carpe diem en toda regla, que invita a vivir por y para uno mismo, a dejarse llevar por lo que se siente en el presente, a no dejarnos condicionar por nada ni por nadie. La narración de una transformación con ciertos toques cinematográficos y una línea del tiempo que se ve continuamente saltada, sin descanso, sin aviso. Como la vida misma. ¿Es el amor el centro de toda la existencia? ¿Por qué no nos enseñan a sentir? Críticas con sentido, con humor, con razón, de una sociedad cercana. El amor puede ser una palabra como otra cualquiera, pero el amor que Francisco Castro plasma por las mujeres en su obra no. Es un libro con el que quitarse la venda de los ojos y hacer con ella un bonito lazo en el pelo.

6 comentarios sobre ““Amor é una palabra coma outra calquera”, Francisco Castro

  1. Xustamente acabo de mercar este libro para ler porque lle tiña moitas ganas e a túa crítica convenceume de todo. Que ganas de lela, e de coñecer a Francisco Castro, que creo que en breves vai estar por Bueu presentando este libro 😉 xa che irei contando.

    Le gusta a 1 persona

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s