Libros · Libros en gallego · Sin categoría

“O enigma de Caronte”, Carlos Vila Sexto

o-enigma-de-caronte-carlos-vila-sexto-paginas-de-nieveTítulo: O enigma de Caronte

Autor: Carlos Vila Sexto

Editorial: Galaxia

Número de páxinas: 355

Ano de publicación: 2016

A frase: “Un rumor pode ser ás veces tan perigoso como a realidade. Certa ou non, a lenda sobre a medalla de Caronte era prexudicial para a Igrexa. Se a xente pensaba que existía un obxecto capaz de traer de volta os mortos…, que valor ían darlle a relixión? Que importancia tería daquela a morte e a resurrección de Cristo? | La frase: “Un rumor puede ser a veces tan peligroso como la realidad. Cierta o no, la leyenda sobre la medalla de Caronte era perjudicial para la Iglesia. Si la gente pensaba que existía un objeto capaz de traer de vuelta a los muertos, ¿qué valor iban a darle a la religión? ¿Qué importancia tendría entonces la muerte y la resurrección de Cristo?

Sinopse/Sinopsis

O último verán que Dani e os seus amigos van pasar xuntos en Cabo Lázaro vén marcado pola morte accidental de Marcos, un compañeiro de clase. Pero as sospeitas iniciais de Dani de que tal vez se atopen fronte a un asasinato vénse reforzadas cando este descobre unha misteriosa mensaxe que o seu amigo lle deixou antes de morrer, e que os sitúa sobre a pista dun tesouro agacahado nalgún lugar da pequena vila costeira. Non son conscientes de que alguén segue os seus pasos, un inquietante forasteiro que pode ser o asasino de Marcos e que non dubidará en apartar os rapaces do seu camiño do xeito que sexa. Pero a misteriosa identidade deste home non é o único segredo que ameaza Cabo Lázaro, e a morte de Marcos non é o único crime que deberán desentrañar……


El último verano que Dani y sus amigos van a pasar juntos en Cabo Lázaro viene marcado por la muerte accidental de Marcos, un compañero de clase. Pero las sospechas iniciales de Dani de que, tal vez, se encuentren frente a un asesinato se ven reforzadas cuando este descubre un misterioso mensaje que su amigo le dejó antes de morir y que los sitúa sobre la pista de un tesoro escondido en algún lugar de la pequeña villa costera. No son consciente de que alguien sigue sus pasos, un inquietante forastero que puede ser el asesino de Marcos y que no dudará en apartar a los muchachos de su camino de la forma que sea. Pero la misteriosa identidad de este hombre no es el único secreto que amenaza Cabo Lázaro y la muerte de Marcos no es el único crimen que deberán desentrañar…

Crítica (galego)

Cabo Lázaro, 1965. A ausencia da luz da Lúa facía do seu propósito unha misión case imposible. A escuridade da noite tinguía o bosque dos espectros máis sinistros. As pisadas aceleradas facían triscar as follas caídas pola tristeza dos acontecementos. O medo flotaba sobre a súa cabeza, a adrenalina corría polas súas veas, a desesperanza ascendía polas súas extremidades. De súpeto, algo a atrapa, fréaa, agóchaa. Coa súa man sobre os seus beizos, a súa mirada brillaba o suficiente como para manter unha conversación no silencio. Deixándoa a salvo e a unha distancia prudencial, prende a súa lanterna e prosegue o camio que a súa compañeira non poido completar. As voces achegábanse sen remedio ás súas costas. Ao frente, o acantilado da vila. A brisa da herba, o salitre do mar e o vento rozaban desesperados o seu rostro. Confiaba nela, na súa elección. E, sen demorarse nin un segundo máis, el lanzouse ao baleiro.

Cabo Lázaro, actualidade. O primeiro día das vacacións de verán, o último antes de tomar diferentes rumbos para estudar a especialidade de bacharelato escolleita, converteuse nun pesadelo do que ninguén quería falar. As nubes casaban cos semblantes serios e regados polas bágoas. Pais e compañeiros reunidos por un accidente inesperado. Para Dani, en cambio, as emocións eran ben diferentes. Malia que Marcos fora o seu mellor amigo desde a infancia, facía dous anos que non mantiñan ningún tipo de relación. E aí estaba, fronte ao seu féretro, tratando de comprender o motivo da súa indiferenza. Nada de tristeza, nin unha pizca de melancolía, aspecto que cambiou cando o viu. Alí, afastado do compunxido pobo e agochado tras unha árbore, un home alto, cun sombreiro e un bigote característicos, observaba a escea. O adolescente non puido evitar sentir unha desconfianza punzante. Un forasteiro estaba en Cabo Lázaro; un estraño chegado coa morte do seu amigo.

A actitude desafiante e despreocupada de Dani chamou a atención dos seus proxenitores. Este non se achegou aos pais do que un día foi o seu mellor aliado. Pronto, foi enviado, en contra da súa vontade, á casa na que viviu aventura tras aventura durante unha morea de anos. Sen esperalo, recibe un agasallo de Marcos, xa desaparecido: unha caixa que abriu en presenza da súa amiga Álex e que ensinou ao grupo na casa abandonada do acantilado onde sempre se reunían. Dentro, o caderno secreto, onde os nenos pasaran a súa infancia marcando cada punto descoñecido do seu pobo, lugares aptos para esconder calquera obxecto. Pero non estaba completo; unha páxina fora arrincada. Este feito, sumado ao pleno coñecemento do terreo do acantilado por parte do falecido e ao achado dunha insignia ensanguentada no lugar da caída, fai planear a idea do asasinato sobre as cabezas dos cinco adolescentes do grupo. Se o seu amigo sabía que ía morrer, por que non facilitarlles o cofre persoalmente?

Opinión

Nun pobo destinado á perda progresiva de habitantes, un estaleiro do século pasado parece ser o único negocio do lugar. Con todo, as cousas non marchan ben. A empresa que sustenta á maior parte da poboación xa non é rendible. A súa venda debe ser inmediata si se desexa atraer a novos visitantes. Tradición ou innovación? Merece un pobo perder a súa esencia?

Mentres os veciños de Cabo Lázaro enzárzanse en disputas, os cinco adolescentes que acaban de perder a un dos seus antigos compañeiros logran pasar desapercibidos na investigación polo esclarecemento dunha morte pouco usual. Unha ardua tarefa que lles levará a percorrer os recunchos máis salvaxes, máis escuros, máis húmidos e máis secretos da vila. Historia viva dun asentamento que viviu alleo durante anos ao maior descubrimento xamais imaxinado.

Os cinco e o tesouro da illa, semella querer mostrarnos o autor. Con destreza, Carlos Vila lévanos da man por un camiño rodeado de ausencias e de presenzas, de historia e de lendas, de loita e de covardía, de egoísmo e de lealtade. Un libro cargado de referencias dignas de descubrir, de enigmas merecedores de toda a atención e de crenzas meritorias de ser cravadas na nosa mente.


Reseña (castellano)

Cabo Lázaro, 1965. La ausencia de la luz de la Luna hacía de su propósito una misión casi imposible. La oscuridad de la noche teñía el bosque de los espectros más siniestros. Las pisadas aceleradas hacían crujir las hojas caídas por la tristeza de los acontecimientos. El miedo flotaba sobre su cabeza, la adrenalina corría por sus venas, la desesperación ascendía por sus extremidades. De pronto, algo la atrapa, la frena, la esconde. Con su mano sobre sus labios, su mirada brillaba lo suficiente como para mantener una conversación en silencio. Dejándola a salvo y, a una distancia prudencial, enciende su linterna y prosigue el camino que su compañera no ha completado. Las voces se acercaban sin remedio a su espalda. Al frente, el acantilado de la villa. La brisa de la hierba, el salitre del mar y el viento rozaban desesperados su rostro. Confiaba en ella, en su elección. Y, sin demorarse ni un segundo más, él se lanzó al vacío.

Cabo Lázaro, actualidad. El primer día de las vacaciones de verano, el último antes de tomar diferentes rumbos para estudiar la especialidad de bachillerato escogida, se había convertido en una pesadilla de la que nadie quería hablar. Las nubes casaban con los semblantes serios y regados por las lágrimas. Padres y compañeros reunidos por un accidente inesperado. Para Dani, en cambio, las emociones eran diferentes. A pesar de que Marcos había sido su mejor amigo desde la infancia, hacía dos años que no mantenían ningún tipo de relación. Y ahí estaba, frente a su féretro, tratando de comprender el motivo de su indiferencia. Ni un ápice de tristeza, ni una pizca de melancolía, aspecto que cambió cuando lo vio. Allí, alejado del compungido pueblo y escondido tras un árbol, un hombre alto, con un sombrero y un bigote característicos, observaba la escena. El adolescente no pudo evitar sentir un pinchazo de desconfianza. Un forastero estaba en Cabo Lázaro; un extraño recién llegado con la muerte de su amigo.

La actitud desafiante y despreocupada de Dani llamó la atención de sus progenitores. Este no se había acercado a los padres del que un día fue su mejor aliado. Pronto fue enviado, en contra de su voluntad, a la casa donde vivió aventura tras aventura durante largos años. Sin esperarlo, recibe un regalo de Marcos, ya desaparecido: una caja que abrió en presencia de su amiga Álex y enseñó al grupo en la casa abandonada del acantilado donde siempre se reunían. Dentro, el cuaderno secreto, donde los niños habían pasado su infancia marcando cada punto desconocido de su pueblo, lugares aptos para esconder cualquier objeto. Pero no estaba completo; una página había sido arrancada. Este hecho, sumado al pleno conocimiento del terreno del acantilado por parte del fallecido y al hallazgo de una insignia ensangrentada en el lugar de la caída, hace planear la idea del asesinato sobre las cabezas de los cinco adolescentes del grupo. Si su amigo sabía que iba a morir, ¿por qué no facilitarles el cofre personalmente?

Opinión

En un pueblo abocado a la pérdida progresiva de habitantes, un astillero del pasado siglo parece ser el único negocio del lugar. Sin embargo, las cosas no marchan bien. La empresa que sustenta a la mayor parte de la población ya no es rentable. Su venta debe ser inmediata si se desea atraer a nuevos visitantes. ¿Tradición o innovación? ¿Merece un pueblo perder su esencia?

Mientras los vecinos de Cabo Lázaro se enzarzan en disputas, los cinco adolescentes que acaban de perder a uno de sus antiguos compañeros logran pasar desapercibidos en la investigación por el esclarecimiento de una muerte tan inusual. Una ardua tarea que les llevará a recorrer los rincones más salvajes, más oscuros, más húmedos y más secretos de la villa. Historia viva de un asentamiento que ha vivido ajeno durante años al mayor descubrimiento jamás imaginado.

Los cinco y el tesoro de la isla, semeja querer mostrarnos el autor. Con maestría, Carlos Vila nos lleva de la mano por un camino rodeado de ausencias y de presencias, de historia y de leyendas, de lucha y de cobardía, de egoísmo y de lealtad. Un libro cargado de referencias dignas de descubrir, de enigmas merecedores de toda la atención y de creencias meritorias de ser clavadas en nuestra mente.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s